Yat Kaptanlığı

 

Yat Kaptanı (499 GT):En yakın karadan 200 milden daha fazla uzaklaşmadan, 499 GT ve daha küçük özel ve ticari yatlarda Yat Sınıfı gemiadamı olmak için müracaat edenlerden ,

1) 21 yaşını bitirmiş olmak,

2)Vardiyadan sorumlu güverte sınıfı gemiadamı yeterliliği ile en az üç yıl deniz hizmetinde bulunduktan sonra , İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen "yat kaptanı (499 GT) eğitimi"ni görmek veya

      – Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 ya da A-II/1 müfredat programlarına uygun bir eğitimi İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gördükten sonra veya İdare tarafından onaylı denizcilik Anadolu teknik liseleri , denizcilik Anadolu meslek liseleri , denizcilik meslek liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanı yat kaptanlığı bölümünden mezun olduktan sonra , boyu onbeş metreden daha uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak toplam altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak veya

    -İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen “Yat Kaptanı (499 GT) Eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında tamamladıktan sonra , onbeş metreden daha uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak toplam altı ay deniz eğiitmini, onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak, şartlarından birine yerine getirmek,

3) “GMDSS Tahdirli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak,

4)Yat kaptanlığı eğitim süresince veya münhasıran bu Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde belirtilen “Denizde Güvenlik Eğitimleri’ni görmek ve belgelerine sahip olmak,

5)Tıbbi bakım belgesi ile radar gözlem ve plotlama belgesine sahip olmak ,

6)İdarenin öngördüğü “Yat Kaptanı (499 GT) sınavı’nı başarmak , şartlarını sağlayanlar “ Yat Kaptanı (499 GT)” yeterliliğini almaya hak kazanırlar.

7)I.Zabit ve üstü yeterlik belgelerine sahip güverte sınıfı gemiadamlarına Yat Kaptanı (499 GT) yeterlik belgesi, bu maddede belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir.

8)Bu bendin 2 numaralı alt bendi kapsamında , İdare tarafından onaylı denizcilik Anadolu teknik liseleri , denizcilik Anadolu meslek liseleri , denizcilik meslek liseleri veya çok programları liselerin denizcilik alanı Yat kaptanlığı bölümünden mezun olanlar ile , içeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen “Yat Kaptanı (499 GT) Eğitimini  İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında tamamlayanlara , talepleri halinde İdare tarafından sınavla gemici yeterliliği verilir ve Yat Kaptanı (499 GT) S-stajyeri olarak gerekli deniz hizmeti gemici yeterliği ile yapılabilir.